Nghệ khô thái lát xuất khẩu

0 ₫

Rated 5.00 out of 5

Nghệ khô thái lát được sản xuất 100% từ củ Nghệ đỏ Hưng Yên. Chúng tôi có khả năng cung cấp số lượng lớn cho xuất khẩu.

Mua hàng

Bột nghệ xuất khẩu

0 ₫

Rated 5.00 out of 5

Bột Nghệ Hoàng Minh Châu Hưng Yên được sản xuất từ 100% củ Nghệ đỏ Hưng Yên.

Mua hàng

Bột Nghệ Hoàng Minh Châu Hưng Yên 100gram

22,000 ₫

25,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

Bột Nghệ Hoàng Minh Châu Hưng Yên được sản xuất từ 100% củ Nghệ đỏ Hưng Yên.

Mua hàng

Bột Nghệ Hoàng Minh Châu Hưng Yên 50gram

12,000 ₫

15,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

Bột Nghệ Hoàng Minh Châu Hưng Yên được sản xuất từ 100% củ Nghệ đỏ Hưng Yên.

Mua hàng