ĐƠN HÀNG THỨ 2 NĂM 2022 XUẤT SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

ĐƠN HÀNG THỨ 2 NĂM 2022 XUẤT SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

09:53 - 22/01/2022

Ngày 21/01/2022 Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên xuất tiếp cont hàng thứ 2, nằm trong đơn hàng năm 2022 để sang Nhật Bản.
Cảm ơn đối tác Nhật Bản đã luôn ủng hộ, hỗ trợ mạnh mẽ sản phẩm Nghệ Chí Tân, Hưng Yên.

SẢN PHẨM NGHỆ CỦA HOÀNG MINH CHÂU HƯNG YÊN LUÔN ĐƯỢC CÁC BAN NGÀNH QUAN TÂM
SẢN PHẨM GIA VỊ TỰ NHIÊN CỦA HOÀNG MINH CHÂU HƯNG YÊN
NGHỆ HOÀNG MINH CHÂU ĐẠT TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU GACP-WHO
BỘ CÔNG THƯƠNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Hoàng Minh Châu đón tiếp tập đoàn Dược lớn của Việt Nam